המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
390

"כך מפרידים מהר מהר
את המוץ מן הגרגיר"