המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
390

"כאילו ונשחה בצמר היפה
עם מים וסבון נלבד המון המון"