סתיו

המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
390

"בגזע העץ גרים גמדים,
גמדי השלכת שצובעים עלעלים"