המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
390

"בעציץ שלי ישן לו זרע קט
חיכיתי וחיכיתי ושום דבר לא צץ"