המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
390

"מן החושך לא מפחדים
יד ביד אנחנו צועדים"