המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
390

"סורגת סורגת, איננה פוסקת
כובע וסוודר לפי הסדר"