המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
370

במעגל השנה-המשך

 

קורס זה מיועד למי שהשתתף בעבר בקורס השנתי של “מעגל השנה” וכולל בתוכו:

-הרשאה למשך שנה לשימוש בספרייה הדיגיטלית 

-חשיפה לחומרים מתחדשים בכל חג ועונה

-השתתפות במפגשי הזום של הקורס השנתי הנוכחי

-השתתפות בקבוצת ווטסאפ לתמיכה, שיתופים והעשרה